חניון תת קרקעי עם מקומות חנייה
 מעלית
 שירותי נכים בלובי הבניין
 ישיבה חיצונית נגישה
 מערכת הזמנה עצמית ממוחשבת נגישה

מעבר לאתר הזמנות
 חניון תת קרקעי עם מקומות חנייה
 מעלית
 שירותי נכים בלובי הבניין
 ישיבה חיצונית נגישה
 מערכת הזמנה עצמית ממוחשבת נגישה

מעבר לאתר הזמנות תפריט ומחירים